Skip to main content

Donderdag 15 maart was het weer tijd voor de Relatiedag van NLadviseurs 2018. Op deze dag waren er allerhande masterclasses en presentaties rond het thema: ‘Geen plannen, maar actie!’. Een belangrijk aandachtspunt van dit thema was om te staan voor minder gewasbescherming, maar meer biodiversiteit en duurzaamheid. Een andere belangrijke aankondiging was de lancering van het vernieuwde EMS-systeem. De Relatiedag werd in samenwerking met SGL en Lumbricus georganiseerd. Wilt u meer weten? Lees dan verder!

Masterclasses Relatiedag van NLadviseurs 2018

Vooraf was er een kort voorwoord van Guido Hamelink. Hierna konden de deelnemers kiezen uit drie masterclasses. De kandidaten hadden al de opdracht gekregen om na te denken over bepaalde vragen en/of informatie vanuit hun eigen vakterrein me te nemen. Hieronder is te lezen waar de aanwezigen uit konden kiezen.

  • De masterclass ‘Golfbaan in balans’ (door Maurice Evers van Lumbricus) stond in het teken van het monitoren van factoren op de golfbaan ten behoeve van optimale groeiomstandigheden voor het gras.
  • ‘Output gestuurd golfbaanonderhoud’ ging in op de uitdaging rondom kwaliteit versus budget in contractbeheer voor het golfbaanonderhoud. Deze masterclass werd geleid door Jos Opdam en Sander Kristalijn (NLadviseurs).
  • Ten slotte konden deelnemers aanschuiven bij de masterclass ‘Golfbanen, een ongekende rijkdom aan soorten’. NLadviseurs Jochem van de Kamp en Judith Lenders lieten zien welke rijkdom aan biodiversiteit te vinden is op golfbanen en hoe deze een handje kan worden geholpen.

Relatiedag van NLadviseurs 2018

 Output gestuurd golfbaanonderhoud

De masterclass ‘Output gestuurd golfbaanonderhoud’ werd door Sander Kristalijn en ondergetekende gegeven. De strekking van de masterclass was dat output gestuurd onderhoud gebaseerd is op afspraken omtrent geleverde prestaties. Deze prestaties zijn in een programma van eisen verwoord en meetbaar. We kunnen dit opdelen in bijvoorbeeld speltechnische, cultuurtechnische en agronomische prestaties. Een mooi voorbeeld om het te verduidelijken is de recente aanbesteding van Golfbaan De Kromme Rijn.

Lancering vernieuwde EMS-systeem

Na het middaguur vond de lancering van het vernieuwde EMS-systeem plaats. Er zijn nieuwe functies toegevoegd, het gebruiksgemak is verbeterd en er is een app op komst. Nu is dat laatste geen onderdeel van de lancering, maar zeker het vermelden waard!

 

 

OAM

Leave a Reply

Call Now Button