Contact

Prinses Irenelaan 11

6951 AG Dieren

jos@josopdam.nl

+31 (0)6 57 22 54 00

KvK-nummer: 64869717

Duurzaam beheerplan

Planmatig onderhoud is  nodig voor  de continuïteit van uw sportveld of golfbaan.

Op bestuurlijk niveau dient het besef aanwezig te zijn dat we op een duurzame manier de terreinen moeten onderhouden.  Visie-ontwikkeling en vastleggen van doelstellingen zijn hierbij essentieel. Ook hier geldt dat het ambitieniveau van de club in relatie staat tot intensiteit van gebruik en belangrijker tot het beschikbare budget.

Het hebben van een visie is een begin, belangrijker is hoe je iedereen meekrijgt zowel op managementniveau als op operationeel niveau. De vertaling in concrete acties, opvolging en naleving van de gestelde doelen zal uiteindelijk het gewenste effect opleveren. Een duurzaam beheerplan is een must.

Call Now Button