Contact

Prinses Irenelaan 11

6951 AG Dieren

jos@josopdam.nl

+31 (0)6 57 22 54 00

KvK-nummer: 64869717

  • Greendeal
  • Greendeal

De sportvelden Greendeal is een afspraak tussen brancheorganisaties in Sport, Golf en de overheid.  De essentie is om het gebruik van pesticiden terug te dringen voor zover dit technisch en praktisch haalbaar is. De overheid is bezig met de voorbereiding van wetgeving een verbod in te stellen op het gebruik van dergelijke middelen vanaf 2020. Hiervoor dient de branche, eigenaren van sportvelden en golfbanen, bewijslast aan te dragen waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat men gebruikt.

Kortom het bijhouden van gebruik en het formuleren van doelstellingen hieromtrent is noodzaak. Het grote voordeel is dat er vanuit het vakgebied weer sterk wordt gekeken naar de basis.  De cultuurtechnische uitgangspunten waar een gezonde grasmat zich op vestigt. Vrij vertaald met een goede toplaag, profielopbouw, ontwatering en de juiste beheersmaatregelen kom je een heel eind.

Beheerplan

Het hebben van een beheerplan kan een golfbaaneigenaar enorm helpen sturing te geven bij het managen van het baanonderhoud op een duurzame manier waarbij de Greendeal wordt gerespecteerd en het ambitieniveau van de baan is  vastgelegd. Opdam Advies & Management kan u op weg helpen of mogelijk geheel ontzorgen bij het maken van een dergelijk beheerplan.

Call Now Button