Skip to main content

Afgelopen voorjaar is er door het verenigingsbestuur en Stichtingsbestuur van de Keppelse Golfclub groen licht gegeven om de structurele bespeelbaarheid van de baan te verbeteren. De “nieuwe” negen die 2011 in gebruik is genomen is met name in de winter moeilijk bespeelbaar. De oorzaak ligt in de wijze van aanleg. Fairways zijn sterk geonduleerd en het regenwater moet via het grasoppervlak naar opvangputten stromen.  In de zomer is dit doorgaans geen probleem doordat er voldoende verdamping, zonlicht en wind aanwezig is. In het najaar winter en vroege voorjaar geeft het echter wel problemen ook vanwege de klei-ondergrond. In samenwerking met de Stichting, de hoofdgreenkeeper en de baancommissie is er het plan gemaakt om de komende jaren budget voor vrij te reserveren en structureel maatregelen hiervoor uit te voeren.

Onderhoudsplan verbetering bespeelbaarheid

In het najaar van 2015 is een bezoek gebracht aan de Goijer Golf & Countryclub. Waar zich vergelijkbare problemen voordeden.  Bij de Goijer is gekozen voor het aanpakken van de probleemplekken door aanvullend te draineren en  haaks over de drainsleuven nog  een intensief patroon van zandsleuven aan te brengen.  Ook is elders informatie ingewonnen bij andere Golfbanen. Hieruit bleek dat een zware bezanding (100-150m3/ha)  in combinatie met Vertidrain voorzien van conische pennen een oplossing kan bieden. Voor dit laatste is gekozen. Afgelopen maand zijn de greenkeepers hiermee vol aan de slag gegaan. Het grote voordeel is dat deze werkzaamheden in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd en structureel in het planmatig onderhoud worden meegenomen.

Bespeelbaarheid

 

OAM

Call Now Button