Skip to main content

planmatig onderhoudOp zaterdagmiddag 10 september speelde Joost Luiten de derde ronde op het KLM Open. Tegelijkertijd vond het GEO-seminar plaats, dat georganiseerd werd door de NGF. Ondanks de tropische omstandigheden in de tent achter de driving range, waren er toch 90 aanmeldingen voor dit seminar. Het onderwerp spitste zich voornamelijk toe op het planmatig onderhoud golfbanen. Planmatig onderhoud is de kapstok waar de GEO- certificering en het Integrated Turfgrass management (ITM) aan worden opgehangen.

Paneldiscussie over plantmatig onderhoud

Het programma bestond uit een update van de Greendeal door Geert Cuperus namens de golfalliantie, vervolgens benadrukt Joris Slooten (NGF) het belang van planmatig onderhoud op golfbanen. Niels Dokkuma (NGF) nam het onderdeel Integrated Turfgrass management voor zijn rekening. Geert Cuperus (de Golfalliantie) mocht het spits afbijten en opende het programma met een update over de Greendeal. Vervolgens nam Joris Slooten (NGF) het woord en benadrukte het belang van planmatig onderhoud op golfbanen. Daarna nam Niels Dokkuma (NGF) het onderdeel Integrated Turfgrass Management voor zijn rekening. Ook gaf hij aan dat de NGF in het najaar komt met een checklist baanbeheerplan en een communicatie toolkit. Dit alles ter ondersteuning en stimulering van de GEO- certificering. In een panelsessie debatteerden drie onafhankelijke adviseurs (Bos, van Mondfrans en ikzelf) in golfbaanonderhoud over het hedendaagse planmatig onderhoud.

GEO-certificaat

Drie hoofdgreenkeepers Arijan van Alpen, Gerhard Teunissen en Koert Donkers gaven een presentatie over hun dagelijkse praktijk van duurzaam golfbaanonderhoud en hun doelstellingen ten aanzien van de Greendeal. Tenslotte was er volop aandacht voor de 12 clubs die voor het eerst het GEO-certificaat hadden behaald. Ook een tweetal clubs (de Zaanse en Kromme Rijn) waren dit jaar succesvol door de hercertificering heen gekomen.

Op dit moment wist Marieke van Rhijn (NGF) te melden dat er inmiddels 65 clubs het GEO-certificaat hebben behaald en dat 35 clubs onderweg zijn om het certificaat te behalen. De ambitie van de NGF is dat in 2020 tweehonderd golfbanen hun GEO-certificaat behaald hebben.

Aan het eind van de middag bleek dat Joost Luiten met twee onder par voor die dag de aansluiting had weten de behouden met de top vijf. Inmiddels weten we dat hij het op zondag fantastisch heeft gedaan en glansrijk het toernooi heeft gewonnen.

 

OAM

Leave a Reply

Call Now Button