Skip to main content

De eerste opdracht afgelopen voorjaar voor Opdam Advies & Management kwam van de gemeente Nijmegen. Het betrof een periodieke toplaagrenovatie ter verbetering van de vlakheid en het grasbestand voor het bijveld van  RKSV Brakkenstein.

toplaagrenovatie

Toplaagrenovatie

De toplaag bestaat uit matig humeus matig fijn zand. Het dakprofiel was sterk geaccentueerd door jaren van bezanden en dressen over de hoofdas van het veld. Door de aanwezigheid van een grindbank in de ondergrond was het niet mogelijk de diepere ondergrond te bewerken. De grindbank is dermate verdicht waardoor plaatselijk de waterdoorlatendheid slecht is. De gemeente Nijmegen heeft dit opgelost door met een palenboor door de grindbank heen te boren en vervolgens de gaten met grofzand op te vullen. De werkzaamheden van de toplaagrenovatie bleven beperkt tot een herprofilatie en verschraling van de toplaag.

Bron Groenvoorziening uit Geldermalsen heeft de renovatie uitgevoerd vanuit het meerjarige onderhoudscontract wat zij met de gemeente Nijmegen heeft afgesloten. De grasmat heeft zich na inzaai explosief ontwikkeld door een nat voorjaar en een nat begin van de zomer. De nazomer was zeer warm en droog waardoor er veel beregend moest worden. Opdrachtgever Anton Derks, afdeling buitensport van de gemeente Nijmegen, is zeer tevreden over de toplaagrenovatie en uitvoering van de werkzaamheden.

Tweede opdracht

Inmiddels is er een tweede opdracht verstrekt aan Opdam Advies & management. Dit betreft de renovatie van het handboogveld voor de handboogvereniging op het Sportpark Staddijk. De ondergrond van dit sportpark bevindt zich niet op de hoge droge stuwwal, maar aan de westkant van Nijmegen waar de ondergrond uit zware rivierklei bestaat. Het huidige handboogveld is omgeven door hoge taluds en het veld is niet gedraineerd waardoor het een soort badkuipvorm heeft. Ook de vochthuishouding van dit veld lijkt op een badkuip aangezien er veel water op de toplaag blijft staan. Dit voorjaar zal het veld worden gerenoveerd waarbij intensieve drainage en verschraling van de toplaag moet gaan zorgen voor een droog sportveld.

handboogveld

 

OAM

Leave a Reply

Call Now Button