Skip to main content

Sinds juni 2017 verzorg ik interim werkzaamheden op cultuurtechnisch vlak voor de gemeente Groningen. Dit doe ik onder de vlag van Middelkoop Advies. Zij kregen de vraag in mei 2017 of er iemand beschikbaar was. Zodoende ben ik daar terecht gekomen. In eerste instantie waren de werkzaamheden gericht op directievoering voor een vijftal aanlegprojecten. Het betrof vier kunstgrasvelden en één kunstgras waterveld voor hockey. Sinds de zomer van 2017 behoort ook het aansturen van het dagelijks onderhoud van de andere velden tot het takengebied. 

Het werk gebeurt in samenwerking met andere collega’s van Vastgoed en Sport 050. Laatstgenoemde is de afdeling die zorg draagt voor de exploitatie en planning van de sportaccommodaties en opereert vanuit het Sportcentrum Kardinge. En Groningen Stadsbeheer is de interne aannemer die het onderhoud aan de grassportvelden verricht. Stadsbeheer levert het uitvoerende personeel en materieel.

Sinds de zomer van 2017 heeft in Groningen een heroriëntatie plaatsgevonden met betrekking tot het gebruik van kunstgrasvelden voorzien van SBR infill.  Ook is een van de velden door het RIVM in het milieuonderzoek opgenomen. Binnen de interne projectgroep zijn de milieutechnische- en praktische afwegingen gemaakt en zijn de actuele alternatieven onderzocht op gebied van infill materialen. Uiteindelijk is recent besloten om de velden die in 2019 worden vervangen, te voorzien van Non Infill. Echter, de term Non Infill dekt de lading niet helemaal, omdat er voor de stabiliteit van de mat wel instrooizand wordt gebruikt.

De Non Infill kunstgrastoplaag is in Nederland een nieuwe ontwikkeling die veel voordelen heeft voor het onderhoud en de verspreiding van micro plastics. Ook het eenvoudig recyclen van dit product en de mogelijkheid om in de toekomst bij te dragen aan een circulaire economie zijn grote pluspunten.  Enkele kanttekeningen zijn er ook. Zeker op het gebied van torsie en grip.

 


De gemeente Groningen zal vanaf 1 januari 2019 formeel worden uitgebreid met de gemeente Ten Boer en de gemeente Haren. In totaal heeft Groningen 23 Sportparken voorzien van meer dan 100 sportvelden. Waaronder (kunst)grasvelden voor o.a. voetbal, hockey, rugby en korfbal en legio andere sporten, zoals atletiek en drafsport.  Groningen Stadsbeheer is de interne aannemer die het onderhoud aan de grassportvelden verricht. Stadsbeheer levert het uitvoerende personeel en materieel.

 

 

OAM

Leave a Reply

Call Now Button